Obsługa prawna przedsiębiorców

Dzięki współpracy z naszą Kancelarią przedsiębiorcy i inwestorzy uzyskują strategiczną pomoc w postaci stałego i kompleksowego doradztwa prawnego. Usługi świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych służą umożliwieniu przedsiębiorcom szybkiego i skutecznego reagowania na wszelkie potrzeby rynku.

 

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie:

  • sporządzania i opiniowania projektów umów

  • tworzenia opinii prawnych zawierających analizę wskazanych przez Klienta zagadnień lub regulacji prawnych

  • interpretacji i wykładni przepisów prawa

  • reprezentowania Klientów podczas negocjacji z partnerami biznesowymi

  • prowadzenia bieżącej obsługi w zakresie wymogów formalnych prowadzenia spółek prawa handlowego

  • sporządzania pism ze wszystkich dziedzin prawa

  • reprezentacji w postępowaniach przed sądami w sprawach cywilnych i gospodarczych, przed sądami administracyjnymi oraz przed wszelkimi organami administracji publicznej