Jolanta Tokarska    Radca Prawny

Jestem absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1986 roku zasiadam w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Kancelarię Radcy Prawnego prowadzę nieprzerwanie od 1999 roku.

 

Specjalizuje się w:

Pawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie korporacyjnym, prawie umów w obrocie gospodarczym, prawie pracy, prawie własności intelektualnej, prawie lokalowym i nieruchomości.

 

W kancelarii odpowiadam za:

 • obsługę prawną podmiotów gospodarczych
 • doradztwo w procesach tworzenia, bieżącego funkcjonowania, przekształcania, przejmowania oraz likwidacji spółek
 • doradztwo w negocjowaniu umów
 • obsługę prawną obrotu i zarządzania nieruchomościami
 • pełnomocnictwo procesowe przed sądami i organami administracyjnymi
 • zwierzchni nadzór nad działalnością Kancelarii

 

Anna Bagińska    Radca Prawny

Jestem Absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, podyplomowych studiów z zakresu doradztwa podatkowego na Krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym oraz podyplomowych studiów na kierunku prawo spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Przynależę do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Z Kancelarią Jolanty Tokarskiej związana jestem od 2012 roku. Biegle władam językiem angielskim i hiszpańskim.

 

Specjalizuje się w:

Prawie spółek, prawie umów gospodarczych, prawie cywilnym.

 

W kancelarii odpowiadam za:

 • obsługę podmiotów gospodarczych w bieżącej działalności
 • pełnomocnictwo procesowe przed sądami i organami administracyjnymi
 • przygotowywanie umów gospodarczych

 

Ewelina Buczko    Radca Prawny

Jestem Absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W Kancelarii Jolanty Tokarskiej pracuję od 2009 roku. Biegle władam językiem angielskim i niemieckim.

 

Specjalizuje się w:

Prawie spółek, prawie związanym z obrotem nieruchomościami, prawie podatkowym.

 

W kancelarii odpowiadam za:

 • obsługę podmiotów gospodarczych w bieżącej działalności
 • sporządzanie dokumentacji związanej z prawem pracy
 • doradztwo podatkowe
 • przygotowywanie umów gospodarczych

 

Paweł Tokarski    Radca Prawny

Jestem Absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa rynków kapitałowych na Uniwersytecie Warszawskim. Od stycznia 2012 roku odbywam aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Biegle władam językiem angielskim.

 

Specjalizuje się w:

Prawie spółek, prawie działalności gospodarczej, prawie rynków kapitałowych.

 

W kancelarii odpowiadam za:

 • obsługę podmiotów gospodarczych w szczególności związaną z windykacją wierzytelności
 • pomoc obcokrajowcom w rozwiązywaniu problemów z polskim prawem administracyjnym
 • e – komunikację